Platforma dla osób, które chcą rozwijać
swoją kreatywnośc

Odpowiadaj na aktualne wyzwania, rozwijaj swoje kompetencje i wygrywaj nagrody!

JAK SIĘ CZUJESZ, GDY MASZ GRYPĘ?

Powiedz nam, jak czujesz się, kiedy masz grypę. W tym celu wybierz jedną z kart, które umieściliśmy poniżej (podaj j...

Typ:
Badanie

Termin: 31.10.2016 r.

Nagroda: 500 zł rozloso...

WYMYŚL PIWO INNE NIŻ WSZYSTKIE

Wymyśl pomysł na piwo, które można by opisać określeniem wybranym z listy poniżej: romantyczne, pedantyczne, wzrusza...

Typ:
Wymyślanie

Termin: 31.10.2016 r.

Nagroda: 500 zł rozloso...

POWIEDZ INACZEJ - OSZCZĘDZANIE

Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, komu masz wyjaśnić, czym jest oszczędzanie, ale pewnych słów po prostu nie może...

Typ:
Badanie

Termin: 31.10.2016 r.

Nagroda: 500 złotych dl...

kontakt

robert.drozdzikowski@conceptbox.pl
magda.mielczarek@conceptbox.pl
Concept Box sp. z o.o. | Ul. Pokorna 2 / 1204, 00-199 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie | XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000414575 Wysokość kapitału zakładowego 216 100 PLN